Tag Archives: berbangsa

Kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, dan pertahanan Keamanan. Adapun kerjasama dalam bidang sosial politik tersurat dalam ?

Kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, dan pertahanan Keamanan. Adapun kerjasama dalam bidang sosial politik tersurat dalam ? A. pembukaan UDD NRI 1945 alinea keempat B. sila ke dua pancasila c. sila keempat pancasila d. sila kelima pancasila‚Äč Jawaban: A.pembukaan UDD NRI …

Read More »