Tag Archives: Bagaimanakah kerja sama dalam bidang kehidupan ekonomi

Bagaimanakah kerja sama dalam bidang kehidupan ekonomi

Bagaimanakah kerja sama dalam bidang kehidupan ekonomi ?   Jawaban: Dalam kehidupan ekonomi kerja sama digambarkan pada pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” … Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui …

Read More »