suatu daerah mempunyai jumlah penduduk berjumlah 100000 jiwa angka kematian sebesar 20% dan angka kelahiran sebesar 30% dari jumlah penduduk jumlah penduduk di daerah tersebut adalah

suatu daerah mempunyai jumlah penduduk berjumlah 100000 jiwa angka kematian sebesar 20% dan angka kelahiran sebesar 30% dari jumlah penduduk jumlah penduduk di daerah tersebut adalah

Jumlah penduduk disuatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus : Jumlah penduduk = {Jumlah penduduk tahun awal + (Kelahiran- Kematian) Diketahui : 1. Jumlah penduduk tahun awal = 100000 orang atau jiwa 2. Jumlah kelahiran = 30% dari jumlah penduduk = 30/100 x100000 = 30.000 jiwa 3. Jumlah kematian = 20% dari jumlah penduduk = 20/100 x 100000 = 20.000 jiwa Ditanya ? Jumlah penduduk Jawab. Untuk menghitung jumlah penduduk dengan menggunakan rumus : {Jumlah penduduk tahun awal + (Kelahiran- Kematian) {100.000 + (30.000- 20.000) Jumlah penduduk = 110.000