Sebutkan sikap-sikap dalam mempertahakan kemerdekaan!​

Sebutkan sikap-sikap dalam mempertahakan kemerdekaan!​

 

Jawaban:

  1. Mencintai tanah air.
  2. Membina persatuan dan kesatuan.
  3. Sikap rela berkorban.
  4. Melestarikan budaya bangsa.
  5. Saling menghargai mendapat orang lain.
  6. Tidak bersifat egois.