Air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa merupakan ciri-ciri ?

Air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa merupakan ciri-ciri ?

a. air mahal

b. air bersih

c. air murah

d. air kotor​

Jawaban:

B. air bersih

semoga membantu