Barang tambang yang terdapat di daerah Cikotok adalah

Barang tambang yang terdapat di daerah Cikotok adalah ?

 

Jawaban:

Barang tambang yang terdapat di daerah Cikotok adalah tambang emas pertama Antam.