Jelaskan syarat yang diperbolehkan salat jamak !

Jelaskan syarat yang diperbolehkan salat jamak !

jamak ny ae woyy ​

 

Jawaban:

Tujuan ia musafir bukannya untuk tujuan maksiat. Perjalanannya hendaklah melebihi dua marhalah. …

Tidak boleh berimamkan orang yang bersolat tamam (sempurna ). Hendaklah tempat yang dituju itu tertentu.