Khamir yang terdapat pada ragi tapai adalah

Khamir yang terdapat pada ragi tapai adalah

 

Khamir yang terdapat pada ragi tapai adalah Saccharomyces cerevisiae