Jelasna apa bedane layang ganep lan layang kitir

Jelasna apa bedane layang ganep lan layang kitir

 

Jawaban untuk soal ini adalah: – Layang kitir isine ringkes, langsung menyang intine layang. – Layang ganep isine jangkep (nggunakake unggah ungguh sing trep, nganggo bebuka, isi, panutup, tanggal, peprenah, lan tandha tangan sing ngirim layang). Yuk, simak penjelasan berikut ini: Layang yaiku satunggaling minangka sarana nyambung gunem ingkang awujud sinerat. Jinise layang kayata: layang ganep/iber-iber, layang kitir, layang lelayu, layang ulem, layang paturan, lan layang dhawuh. – Layang kitir yaiku layang kang isine cekak aos utawa ringkes, langsung menyang intine layang. Biasane ing basa Indonesia diarani MEMO, layang kitir duweni perangan bebas. – Layang ganep/iber-iber yaiku layang kang isine jangkep (nggunakake unggah ungguh sing trep, nganggo bebuka, isi, panutup, tanggal, peprenah, lan tandha tangan sing ngirim layang). Jadi, bedane layang ganep lan layang kitir adalah: – Layang kitir isine ringkes, langsung menyang intine layang. – Layang ganep isine jangkep (nggunakake unggah ungguh sing trep, nganggo bebuka, isi, panutup, tanggal, peprenah, lan tandha tangan sing ngirim layang).