Geguritan isine kaiket ing paugeran awujud guru Gatra,guru lagu,lan guru wilangan diarani

Geguritan isine kaiket ing paugeran awujud guru Gatra,guru lagu,lan guru wilangan diarani

 

awaban untuk soal ini adalah geguritan kuna/lawas. Yuk, simak penjelasan berikut ini: Tembung geguritan asale saka tembung lingga “gurit” kang tegese kidung utawa tembang. Geguritan yaiku salah sijining sastra Jawa kang asale saka rasa ing ati. Jinise geguritan Jawa yaiku: 1. Geguritan kuna/lawas yaiku nganggo basa Jawa kuna lan isine kaiket ing paugeran awujud guru gatra,guru lagu,lan guru wilanganwilangan. 2. Geguritan gagrak anyar yaiku nduweni sifat bebas merdeka utawa ora kaiket dening guru gatra,guru lagu,lan guru wilangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, geguritan isine kaiket ing paugeran awujud guru gatra,guru lagu,lan guru wilangan diarani geguritan kuna/lawas. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah geguritan kuna/lawas.