Siapah yang menulis teks proklamasi ?

Siapah yang menulis teks proklamasi ?

 

ditulis tangan oleh Ir. Soekarno kemudian diketik menggunakan mesin tik oleh Sayuti Melik