jika fungsi f : R -> R dan g : R -> R ditentukan f(x)= X³ dan g(x)= 3X-4, maka (g‐¹of‐¹)(8)=…

jika fungsi f : R -> R dan g : R -> R ditentukan f(x)= X³ dan g(x)= 3X-4, maka (g‐¹of‐¹)(8)=…

 

jawaban yang benar adalah 2. Pembahasan: (f o g)(x) = f(g(x)) (g^-1 o f^-1)(x) = (f o g)^-1(x) sehingga (f o g)(x) = f(3x – 4) (f o g)(x) = (3x – 4)³ diperoleh (f o g)(x) = (3x – 4)³ y = (3x – 4)³ ∛y = 3x – 4 ∛y + 4 = 3x (∛y + 4)/3 = x Oleh karena itu (f o g)^-1(x) = (∛x + 4)/3 maka (f o g)^-1(8) = (∛8 + 4)/3 (f o g)^-1(8) = (2 + 4)/3 (f o g)^-1(8) = 6/3 (f o g)^-1(8) = 2 (g^-1 o f^-1)(8) = 2 Dengan demikian, diperoleh (g^-1 o f^-1)(8) = 2.