Suatu lapangan berukuran 120 m X 100 m. Jika lapangan itu digambarkan pada peta dengan skala 1: 2.000, maka tentukan a. panjang lapangan pada peta b. lebar lapangan pada peta

Suatu lapangan berukuran 120 m X 100 m. Jika lapangan itu digambarkan pada peta dengan skala 1: 2.000, maka tentukan a. panjang lapangan pada peta b. lebar lapangan pada peta

 

DIKETAHUI: • Ukuran = 120m × 100m • Skala = 1 : 2000 DITANYA: A.) Panjang pada peta? B.) Lebar pada peta? DIJAWAB: A.) Panjang pada peta = 120m / 2000m = 12000cm / 2000m = 6Cm B.) Lebar pada peta = 100m / 20000m = 10000 / 2000m = 5Cm