Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 56 m. Jika panjang lapangan 16 m, maka lebarnya adalah ….

Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 56 m. Jika panjang lapangan 16 m, maka lebarnya adalah ….

Pembahasan: · Keliling persegi panjang = 2p + 2l dengan p = panjang l = lebar dengan rumus diatas, maka Keliling persegi panjang = 2p + 2l 56 = (2·16) + 2l 56 = 32 + 2l 2l = 56 – 32 2l = 24 l = 24/2 l = 12 m Jadi, lebar lapangan tersebut adalah 12 m.