Kota P dan kota Q berjarak 60 km. Jika digambarkan pada suatu peta yang berskala 1 : 1.200.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah …

Kota P dan kota Q berjarak 60 km. Jika digambarkan pada suatu peta yang berskala 1 : 1.200.000, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah …

*)Perbandingan a:b dapat dinyatakan juga sebagai a/b *) Skala = jarak pada peta/jarak sebenarnya *) Jarak pada peta = skala × jarak sebenarnya __km _____hm ________dam ___________m ______________dm __________________cm ______________________mm *) Setiap naik satu tangga dibagi 10 *)Setiap turun satu tangga dikali 10 km ke cm turun tangga 5 kali maka dikali 10 sebanyak 5 kali. 1 km = (1×10×10×10×10×10) cm 1 km = 100.000 cm Diketahui -kota P dan kota Q berjarak 60 km = (60×100.000) cm =6.000.000 cm -skala peta = 1:1.200.000 Ditanyakan: jarak kedua kota pada peta Penyelesaian Jarak pada peta = skala × jarak sebenarnya Jarak pada peta = 1/1.200.000 × 6.000.000 Jarak pada peta = 1/12 × 60 Jarak pada peta = 5 cm