Salah satu upaya untuk meningkatan pendapatan perkapita dapat diusahan dengan ….

Salah satu upaya untuk meningkatan pendapatan perkapita dapat diusahan dengan ….

Pembahasan: Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah tertentu. Untuk menghitung pendapatan perkapita dapat dicari dengan membagi antara jumlah pendapatan nasional/GDP dengan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu. Sehingga, peningkatan pendapatan perkapita dapat diupayakan dengan langkah memperluas lapangan kerja. Semakin banyak penduduk yang memperoleh pendapatan maka semakin meningkat pendapatan perkapita.