Sebutkan hak dan kewajiban pelajar

Sebutkan hak dan kewajiban pelajar !

 

Jawaban:

  • Ikut menjaga kebersihan dan keamanan sekolah.
  • Wajib mengikuti proses belajar.
  • Membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas.
  • Menjaga nama baik sekolah.
  • Memakai pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah.
  • Mendapatkan materi pelajaran.
  • Menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah.