Mengapa sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai

Mengapa sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai ?

 

Jawaban:

Sila kedua juga dilambangkan dengan rantai emas dengan mata rantai kotak dan bulat. Lambang tersebut digambarkan sebagai hubungan timbal balik antar umat manusia. Gelang berbentuk kotak menggambarkan pria sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita.