Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan merupakan nilai-nilai yang tergantung dalam sila ke

Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan merupakan nilai-nilai yang tergantung dalam sila ke ?

 

Jawaban:

sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

 

Penjelasan:

semoga membntu