Tuliskan 4 sikap yang sesuai dengan pancasila sila keempat

Tuliskan 4 sikap yang sesuai dengan pancasila sila keempat !

 

Jawaban:

1. Mementingkan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi

2. Tidak memaksakan kehendak orang lain

3. Menghargai pendapat orang lain

4. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah

 

Terima kasih…