Bab kang perlu ditindakake nalika atur sesorah, kajaba?

Bab kang perlu ditindakake nalika atur sesorah, kajaba ?

a. busana
b. swara
c. arta
d. solah bawa​

Bab kang perlu ditindakake nalika atur sesorah, kajaba d. solah bawa