Katitik ing kalodangan punika Bapak, Ibu, saha sedherek sedaya saged makempal wonten aula menika kanthi boten kirang satunggal menapa. Tegese kalodangan ing ukara dhuwur yaiku ?

Katitik ing kalodangan punika Bapak, Ibu, saha sedherek sedaya saged makempal wonten aula menika kanthi boten kirang satunggal menapa.

Tegese kalodangan ing ukara dhuwur yaiku ?

a. Kahanan Lodang
b. Kahanan kondangan
c. Kapeksa
d. Bombing‚Äč

Jawaban:

Tegese kalodangan ing ukara dhuwur yaiku a. Kahanan Lodang