Ing ngisor iki kang klebu ancase sesorah, kajaba ?

Ing ngisor iki kang klebu ancase sesorah, kajaba ?

a. Menehi ngerti marang wong liya

b. Menehi kesenangan utawa panglipur

c. ngajak nindakake sawijining tumindak

d. entuk wangsulan utawa tanggapan​

D.entuk wangsulan utawa tanggapan