Kaitan antara konferensi asia-afrika dengan gerakan nonblok dapat dilihat pada ?

Kaitan antara konferensi asia-afrika dengan gerakan nonblok dapat dilihat pada ?

 

jawaban:

 

Keterkaitan antara Konferensi Asia-Afrika atau (KAA) dengan Gerakan Non-Blok atau (GNB) ini adalah sebagai landasan pemikiran Dasasila Bandung yang ada di dalam KAA juga menjadi tonggak pembentukan dari gerakan non blok.