Perbandingan dari beberapa sifat pergerakan nasional dari tahun 1900 hingga tahun 1930-an

Perbandingan dari beberapa sifat pergerakan nasional dari tahun 1900 hingga tahun 1930-an ?

 

Jawaban:

1. Tahun 1900-an, disebut juga dengan Masa awal perkembangan dimana organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya rakyat. Sifat gerakannya yaitu moderat (tidak memperlihatkan perilaku ekstream)dan kooperatif (bekerjasama). Contohnya ialah Budi Utomo

 

2. Tahun 1920-1927-an disebut dengan Masa radikal, dimana keadaan yang semakin tidak terkendali dengan adanya praktifk kolonial yang ada membuat para tokoh bersifat keras dengan mengkritik habis-habisan dan menyebarkan propaganda untuk melawan penjajah. Sifat gerakannya ialah radikal (menunjukan sikap yang ekstream dengan menginginkan perubahan yang cepat yaitu kemerdekaan Indonesia) dan Non-Kooperatif yakni menolak bekerjasama. Contohnya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI).

 

3. Tahun 1930-an, disebut dengan Masa moderat atau bertahan. Organisasi pada masa ini memilih untuk bertahan karena dimasa sebelumnya banyak organisasi yang dibubarkan dan para tokoh dibuang atau diasingkan. Sehingga sifat gerakannya ialah moderat dan kooperatif guna kepentingan bangsa. Contohnya ialah Parindra.

Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

https://www kisarantech com/3338/perbandingan-dari-beberapa-sifat-pergerakan-nasional-dari-tahun-1900-hingga-tahun-1930-an html