Manusia zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara

Manusia zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara  ?

 

Jawaban:

Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api.

Penjelasan: