Berikut termasuk ikan yang dihasilkan oleh perikanan laut Indonesia, Antara lain ?

Berikut termasuk ikan yang dihasilkan oleh perikanan laut Indonesia, Antara lain ?

A. mujair, lele, tawes
B. tuna, kembung, teri
C. lele, ikan mas, mujair
D. kerapu, nila, bawal​

Jawaban:

B. tuna, kembung, teri