Jelaskan peran jamur neurospora crassa pada proses pembuatan oncom! ​

Jelaskan peran jamur neurospora crassa pada proses pembuatan oncom!

Jawaban:

peranya mengeluarkan enzim amilase,lipase,protease yg aktif slma pada proses fermentasi. enzim2 tsbt memegang peranan penting dalam penguraiarn pati menjadi gula, penguraian bahan” dinding sel kacang,penguraian lemak ,serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yg memunculkan aroma sedap dan harum.