Bentuk-bentuk perlawanan sultan ageng tirtayasa

Bentuk-bentuk perlawanan sultan ageng tirtayasa ?

 

Jawaban:

1. Melakukan serangan-serangan terhadap VOC

2.Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC

3.Tahun 1682 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mengepung istana Surosowan dan mendesak Sultan Haji yang berkomplotan dengan Belanda