Jenis crita rakyat sing isine mung ngayawara utawa khayal yaiku ?

Jenis crita rakyat sing isine mung ngayawara utawa khayal yaiku ?

10 poin


a.legenda
b.mite
c.sage
d.dongeng

Jawaban:

legenda

Penjelasan:

maap kalo salah kak