Pemimpin perlawanan rakyat banjar yang berhasil membakar kapal On rust di sungai Barito ialah

Pemimpin perlawanan rakyat banjar yang berhasil membakar kapal On rust di sungai Barito ialah ?

Pemimpin perlawanan rakyat banjar yang berhasil membakar kapal On rust di sungai Barito ialah ?

pangeran antasari

pangeran hidayat

K H Buyasin

tumenggung suropati

Bantu jawab kak​

Jawaban:

tumenggung surapati