Ide pokok dalam suatu teks merupakan

Ide pokok dalam suatu teks merupakan ?

Ide pokok dalam suatu teks merupakan ?

 

Jawaban:

 

Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya, ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf.