Hormon insulin, susu sapi dengan BGH (Bovine Growth Hormone), dan tomat Flavor Savr sebagai hasil penerapan bioteknologi merupakan produk-produk rekayasa genetika yang dapat berdampak pada bidang

Hormon insulin, susu sapi dengan BGH (Bovine Growth Hormone), dan tomat Flavor Savr sebagai hasil penerapan bioteknologi merupakan produk-produk rekayasa genetika yang dapat berdampak pada bidang ?

Hormon insulin, susu sapi dengan BGH (Bovine Growth Hormone), dan tomat Flavor Savr sebagai hasil penerapan bioteknologi merupakan produk-produk rekayasa genetika yang dapat berdampak pada bidang ?

 

Jawaban:

Dapat merusak tatanan kehidupan manusia.

 

Mengapa? Dampak negatif bioteknologi harus tetap diwaspadai sebab:

– Adanya potensi terhadap aliran gen ketanaman sekerabat atau kerabat dekat tanaman.

– Pelepasan organisme transgenik atau berubah secara genetik ke alam bebas dapat berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir.