Apa yang di maksud dengan perdagangan internasional

Apa yang di maksud dengan perdagangan internasional ?

Apa yang di maksud dengan perdagangan internasional ?

 

jawaban:

 

proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan / laba