Sebutkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia !

Sebutkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia !

 

Jawaban :

pendorong = Rasa Toleransi yang tinggi

Rela berkorban untuk bangsa &Negara

Penghambat =Kurang rasa Toleransi

Kurang kesadaran adanya gangguan luar

Penjelasan:

Maaf kalo kurang lengkap