Gerakan dasar senam irama tanpa alat bertumpu pada

Gerakan dasar senam irama tanpa alat bertumpu pada

Gerakan dasar senam irama tanpa alat bertumpu pada

 

Jawaban:

B. Tangan dan Kaki

Penjelasan:

Senam irama tanpa alat bertumpu pada gerakan dasar tangan dan kaki

#Semoga Membantu#Maaf kalau salah