Kepriye sifat-sifate cerita rakyat​

Kepriye sifat-sifate cerita rakyat​

1. Crita rakyat iki diwarisake turun-temurun kanthi lisan.

2. Anonim, tegesipun asmanipun panganggit boten dipunmangertosi.

3. Biasane ngemot asal-usul panggonan, crita kewan, utawa kedadeyan sejarah

 

SEMOGA MEMBANTU